Zachraňte duhu!

Zachraňte duhu!

Zachraňte duhu je prázdninová hra, kterou organizuje Česká televize - Déčko ve spolupráci s Junákem - svazem skautů a skautek ČR. Po celé republice jsou rozmístěny kešky (plastové krabičky s částmi hry), pomocí jejichž nalezení je možné zabránit zlému Černobílovi v odbarvení vysílání Déčka.

Příbramská keška je již připravena, naleznete ji poblíž Svaté Hory a stará se o ni náš skautský oddíl. Zapojte se do hry a jen co bude jasné, jak Černobíla zneškodnit, vyrazte na lov!

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost