Umělecká šestka - 27.-29.3.2015

Dne 27. března v 16:40 se družina Pand sešla na autobusovém náměstí v Příbrami, aby se zúčastnila celostátního klání mezi družinami z celé České republiky, která se konala v městě Dobříš.

Po příjezdu na Dobříš jsme se šli ubytovat do jednoho z pavilonů 2. základní školy. Večer, když se setmělo, se všichni sešli na shromaždišti před školou, aby se odebrali do nedalekého zámku. V zámku nás čekalo slavnostní uvítání samotným Václavem IV. Celé vystoupení mělo úžasnou atmosféru, kterou dokreslovali plameny z pochodní, které byly rozestavěny okolo. Následovalo vystoupení fakírky a dvou žonglérů. Po vystoupení jsme se odebrali zpět do školy, kde jsme se uložili ke spánku. Ráno po snídani jsme šli do Pastoračního centra, kde jsme absolvovali naši část soutěže ve výtvarné kategorii. Zadání práce bylo udělat středověkou krajinu ve 3D za použití nejrůznějších materiálů. Když jsme byli s prací hotovi, šli jsme na oběd. Po obědě jsme byli na hřišti a absolvovali několik doprovodných programů. Nejlepší byl asi hudební, kde děti dostaly nejrůznější nástroje a mohly hrát podle příběhu, který říkal vedoucí tohoto programu. Také jsme se učili jeden středověký tanec, stříleli z kuše nebo také vyráběli. Zabralo nám to čas až do večeře a po večeři jsme šli do sokolovny, kde jsme zhlédli divadelní hru. Následujícího dne jsme si už jen zabalili a šli do sokolovny na slavnostní vyhlášení. Naše družina skončila 5. ve výtvarné kategorii. Obdrželi jsme nějaké ceny a upomínkové předměty. Kolem poledne nastal čas jet domů, takže jsme nasedli na autobus a vyjeli směrem ku Příbrami.

Zapsal: Janek

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost