Zahajovací oddílová schůzka - 3.9.2015

Od konce letošního tábora již uplynul více než měsíc, je již 3. den nového školního roku… Tak jsme zahájili nový skautský rok!

Na první oddílové schůzce tohoto roku jsme se sešli ve čtvrtek 3. září v 17:00 v klubovně. Čekali nás samozřejmě hry a seznámení s novými členy, ale také pár podstatných informací. Došlo k upravení složení našich družin.

Družina Pand se nyní rozrostla také o bývalé členky družiny Čiperek a zároveň došlo k jejímu rozdělení. Nově máme Pandy hnědé a žluté, přičemž členy a členkami hnědých Pand jsou skauti a skautky – aneb rozdávaly se nové hnědé šátky…

Změny nastaly také u družiny Medvíďat, která se z důvodu velkého množství členů rozdělila do dvou družin. Starší členové a členky patří nyní do nové družiny s názvem Rosomáci.

V nadcházejících týdnech nás čekají již schůzky družinové, pro družiny Pand budou schůzky ve čtvrtek, pro družiny Medvíďat a Rosomáků v úterý – vždy od 17:00 do 18:30. Zároveň jsme všichni zváni na první víkendovou akci – oslavy 20 let existence skautingu na Slivici.

Zapsal: Golem

Společná fotka ze zahajovací schůzky 3.9.2015

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost