30.7. - 15.den

Je ráno a nám začíná poslední den, den odjezdu. Rychle dobalujeme své věci a kufry si odnášíme k autu. Děti byly postupně odvezeny na Dobříš, odkud autobusem jely do Příbrami. Zavazadla jela zvlášť auty.

Po odjezdu dětí následovalo rozebírání stanů, kuchyně, bourání všech táborových staveb a celkový úklid louky. Poté následoval postupný odvoz všech věcí a jejich uskladnění na půdu v Libici a v neposlední řadě i zbývajících věcí, mířících do klubovny.

S bouráním nám přijelo pomoct pár rodičů, kterým moc děkujeme.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost