17.7. - 2.den

Vstali jsme do krásného dne a hráli Dobré ráno, potom jsme se posilnili snídaní, která se skládala z kornflejků a čaje.

Potom byl nástup, při němž dostal jeden člen („Dory“) z oddílu žlutý šátek, po nástupu následovalo bodování stanů. Potom následovala hra, při které jsme šli ve svých týmech za fialovými praporky za žralokem, který nás požádal o hlídání jeho mláďat. Mláďata jsme úspěšně zvládli uhlídat. Poté jsme dělali synchronizované plavání na suchu.

Na konec dne jsme měli oheň.

Zapsali: Bodloci

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost