16.7. - 1.den

Den příjezdu

V sobotu jsme se sešli u Billy a připravili na odjezd. Někteří jeli autem a jiní autobusem. Když jsme přijeli, tak jsme si šli vyndat věci a po vyndání jsme si šli vyrobit podlážky.
Poté jsme šli hrát seznamovací hru a poté jsme dojídali svačinu. Po svačině jsme se rozdělili do týmů Sapíni, Bodloci, Pomci a Havýši. Po rozdělení začala celotáborová hra. Potom jsme měli večeři a po večeři jsme šli spát.

Zapsali: Sapíni

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost