Zahájili jsme nový skautský rok!

Začal nám nový školní rok a s ním také období pravidelných každotýdenních schůzek. Na první z nich, tentokrát pro celý oddíl, jsme se sešli v úterý 5. září 2017 v 17:00 před klubovnou...

Po počátečním přivítání nás čekaly hry venku - abychom se trochu rozhýbali a využili hezkého počasí. Došlo také ke změnám v družinách - ze stávajících Rosomáků se nám staly Oranžové Pandy, v příštím týdnu se naopak část Medvíďat stane Rosomáky.

I když část členů nemohla přijít, sešli jsme se v celkem hojném počtu 39. Zvládla to i Kitty, byť má po prázdninách nohu v sádře..

Doufáme, že se se všemi členy uvidíme v dalších týdnech na schůzkách družinových a také na výpravách. Medvíďata a Rosomáky čeká výprava již 16. září. Další akce najdete jako obvykle v kalendáři...

 

Zahajovací schůzka 5.9.2017

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost