Vánoční nadílka - 21.12.2017

Vánoční nadílka 21.12.2017

Za tři dny jsou tu Vánoce, ale ty skautské nás čekají už dnes! Scházíme se ve čtvrtek 21. prosince v 17 hodin u klubovny a máme s sebou spoustu dárků a také dobrot. Doma nosí dárky Ježíšek, ale tady si nadělujeme dárky vzájemně.

Vedoucí už v klubovně nějakou dobu jsou a připravují vše potřebné. Všichni se poté hned po příchodu zastavujeme v hale, kde vybalujeme dárky a občerstvení. Vedoucí a Hnědé Pandy vše transportují do klubovny a umisťují na patřičná místa – ať již pod stromeček, nebo na stoly.

Hned po příchodu do klubovny dostáváme všichni dárky, které pro nás připravili družiny Pand v rámci svého vánočního překvapení. Každý z nás dostal škrabošku, kterou hned využíváme a prostor je hned zaplněn řadou rozličných tvorů. Společně si připíjíme na zdraví i na šťastné Vánoce a pouštíme se do dobrot, které jsou přes námi na stolech – ať již jde o chlebíčky, šneky z listového těsta, lupínky či rozličné druhy cukroví.

Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s koledami. Za doprovodu kytary jich i my pár zvládáme a poté již přichází čas na dárky. Letos jsme si dávali dárky v družinách, ve kterých se scházíme na schůzkách – a že jich tedy je… Nejprve jsou rozdány dárky z vánočního překvapení připraveného Medvíďaty a Rosomáky představované dřevěnými ozdobami. A poté se vrháme na dárky pod stromečkem. V rozdávání se postupně střídáme – vždy v kombinované dvojici Panda + Medvídě či Rosomák.

Nadílku společně zakončujeme tradičním „prskáním“ venku před klubovnou a došlo i na Golemův malý ohňostroj. Poté si již přejeme hezké Vánoce a šťastný nový rok (jak s našimi členy, tak s přítomnými rodiči) a rozcházíme se domů.

Zapsal: Golem

PS: Před Vánoci nás ještě čeká Betlémské světýlko a poté se sejdeme až v lednu. Tak PF 2018!

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost