Tábor pokladu trpaslíků 15.-29.7.2017

Na letošní tábor jsme se opět vydali na tábořiště v katastru obce Stará Huť v blízkosti řeky Kocáby. Země byla zubožená po dlouhotrvajících válkách, na polích nic nerostlo a ani obchody se nedařily. Jedinou nadějí se stala prastará legenda o pokladu hluboko v hoře trpaslíků. Bída dopadla na trpasličí národ stejně jako na lidi, trpasličí král nám tedy vyšel vstříc a vydali jsme se na strastiplné putování spletí podzemních chodeb. Jak se ale ukázalo, nebyli jsme jedinými, kdo se pokoušel bohatství získat. Naši nepřátelé ho ovšem chtěli získat pouze pro vlastní prospěch. Čekala na nás řada nástrah a na část tábora se táborové družiny dokonce rozdělily vedví. Zatímco mladší účastníci tábora setrvali na tábořišti a v jeho blízkosti, družiny žlutých (starší vlčata a světlušky) a hnědých (skauti a skautky) Pand se společně s Mráčkem a Jankem vydali na pět dnů putovat do oblasti Berounska a Brd.

Příprava a realizace tábora si vyžaduje velké množství dobrovolnické práce. Poděkování si proto zasluhují všichni vedoucí, kteří se na letošním táboře podíleli, jakož i všichni dobrovolníci z řad rodičů a přátel oddílu, bez jejichž pomoci by tábor nebylo možné postavit a zbourat. Děkujeme.

Více o letošním táboře se dozvíte v jeho kronice.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost