Tábor pokladu trpaslíků 15.-29.7.2017

Na letošní tábor jsme se opět vydali na tábořiště v katastru obce Stará Huť v blízkosti řeky Kocáby. Země byla zubožená po dlouhotrvajících válkách, na polích nic nerostlo a ani obchody se nedařily. Jedinou nadějí se stala prastará legenda o pokladu hluboko v hoře trpaslíků. Bída dopadla na trpasličí národ stejně jako na lidi, trpasličí král nám tedy vyšel vstříc a vydali jsme se na strastiplné putování spletí podzemních chodeb. Jak se ale ukázalo, nebyli jsme jedinými, kdo se pokoušel bohatství získat. Naši nepřátelé ho ovšem chtěli získat pouze pro vlastní prospěch. Čekala na nás řada nástrah a na část tábora se táborové družiny dokonce rozdělily vedví. Zatímco mladší účastníci tábora setrvali na tábořišti a v jeho blízkosti, družiny žlutých (starší vlčata a světlušky) a hnědých (skauti a skautky) Pand se společně s Mráčkem a Jankem vydali na pět dnů putovat do oblasti Berounska a Brd.

Příprava a realizace tábora si vyžaduje velké množství dobrovolnické práce. Poděkování si proto zasluhují všichni vedoucí, kteří se na letošním táboře podíleli, jakož i všichni dobrovolníci z řad rodičů a přátel oddílu, bez jejichž pomoci by tábor nebylo možné postavit a zbourat. Děkujeme.

Více o letošním táboře se dozvíte v jeho kronice.

Poslední den na našem letošním táboře jsme zahájili již velmi brzy, abychom vše stihli a hned jsme se pustili do balení věcí. Kdo měl zabaleno, zapojil se do bourání tábora a všeobecného úklidu. Děti, které nečekaly na rodiče na tábořišti se vydaly na kraj Rybníků, odkud je odvezl autobus do Příbrami. Ačkoli se díky nešťastné události nemohli závěru tábora zúčastnit Golem a Beruška, práce běžely rychle díky dobrovolníkům, kteří dorazili pomoci. Díky jejich pracovnímu nasazení se letos podařilo tábor odstěhovat a místo uklidit v rekordním čase, za což jim náleží velké poděkování.

Dnes nás čeká poslední celý den na táboře. Ke snídani jsme měli chléb s marmeládou. Naším prvním úkolem bylo sbalit si všechny věci, které již nebudeme potřebovat. Poté jsme se byli koupat a s Petrem jsme hráli Lachtany. Po obědě, ke kterému byly brambory s česnekovým dipem, jsme měli poledňák.

Dnes jsme se probudili do deštivého a mokrého rána. Naše družinka v 6:00 vyrazila na ranní službu. Museli jsme domazat máslo (a marmeládu) a na zbytek chleba jsme namazali nuttelu. Naši (opět) vyvařenou vodou jsme zalili ovocný čaj. Po přípravě snídaně Mráček probudil ostatní. Následovala rozcvička. Potom jsme si šli vyčistit zuby a převléct se z pyžama.

Dnes nás Houba probudil v 5:00, abychom mohli udělat snídani (ovocný čaj a rohlík s pomazánkovým máslem). Snídani jsme měli brzo hotovou, a proto jsme se mohli vrátit do stanů. Dnes nebylo obyčejné bodování, protože se bodovalo pomocí kolečka.

Ráno jsme vstali v 6:30 a měli ranní službu. Dělali jsme čaj, proto jsme zapalovali v brutaru, ale moc nám to nešlo. Když jsme dodělali čaj, tak jsme se s Lenkou opařily, když jsme ho dávali. Po snídani byl letečák. Protože jsme měli službu, tak jsme vytahovali vlajku.

Ráno jsme se probudili v 5:55 a měli jsme ranní službu. Uvařili jsme čaj a připravili jsme cornflakes. Potom byla snídaně a nástup. Po nástupu nám vedoucí zkontrolovali stany a nádobí.

Dnes jsme se vzbudili do krásného rána. Naše dnešní služba vstávala v šest hodin ráno, aby stihla připravit snídani (rohlíky s džemem nebo máslem a kakao nebo čaj). Služba připravovala snídani a ostatní až na výjimky spali. Služba rychle mazala rohlíky, protože se vzbouzelo víc a víc hladových krků. Když konečně služba dodělala snídani, mohlo se jíst.

Ráno jsme vstávali v 6:30. Na snídani byly cornflakes s mlékem a čaj. Po snídani byl nástup. Dopoledne jsme šli pro povolení ke vstupu ke králi. K obědu byla čína. Poté následoval odpolední klid.

Dnes jsme se sešli u Billy na Drkolnově a společně se svými věcmi vyrážíme na tábor, kde budeme trávit následujících 15 dnů.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost