Přerušení činnosti v souvislosti s COVID-19

COVID-19

Od letošního konce zimy až do léta byla naše činnost poznamenána preventivními opatřeními proti šíření koronaviru, konkrétně nemoci COVID-19.

Dne 11. 3. 2020 došlo v návaznosti na postupně nastupující celostátní opatření proti šíření koronaviru z rozhodnutí starosty Junáka – českého skauta k okamžitému přerušení běžné činnosti všech skautských jednotek, tj. i našeho oddílu. Poslední běžnou schůzkou byla schůzka Pand, která se uskutečnila v úterý 10. března. Medvíďata a Rosomáci se již ve čtvrtek 12. sejít nemohli.

Z rozhodnutí vlády docházelo postupně k útlumu běžného fungování celé společnosti, nastoupila éra celostátní karantény, povinného šití a nošení roušek, online výuky a rodičů doma s dětmi. Zároveň nebylo zřejmé, jak dlouho tento stav potrvá. Původní předpoklad byl do Velikonoc, ale vyhlášené podmínky se den ze dne měnily a docházelo k opakovanému prodlužování omezení a zákazů.

Z hlediska činnosti našeho oddílu byly 21. dubna postupně realizovány online schůzky. Pandy se scházeli každý týden, Medvíďata a Rosomáci jednou za 14 dní. Pro Medvíďata a Rosomáky byly také připraveny dva poklady, které se mohli v rámci procházky vydat hledat se svými rodinami.

Reálné fyzické schůzky bylo možné realizovat až ke konci května, přičemž i tak na ně byla uvalena přísná opatření, platná téměř v plném rozsahu až do konce školního roku. Kromě dezinfekce rukou, prostoru atp. bylo nařízeno povinné nošení roušek a dodržování 2 m rozestupů jak ve vnitřních prostorách, tak venku. Pandy se v tomto režimu poprvé sešly v úterý 19. května. U Medvíďat a Rosomáků zároveň došlo ke zkrácení schůzky na 60 minut a scházeli se od 28. května.

Teprve ke konci června zároveň bylo možné být alespoň venku při dodržení patřičných rozestupů bez roušek. Nejistota ohledně možné realizace se týkala také táborů, ale nyní již víme, že se náš letní tábor uskuteční tak, jako obvykle (byť za nutnosti dodržení dalších opatření určených Vládou ČR).

Na úplném konci školního roku jsme stihli také alespoň družinové výpravy. V neděli 28. června se Pandy vydaly na svůj piknik a o hoďku později se na svoji závěrečnou výpravu vydali také Medvíďata a Rosomáci.

Ke zrušení opatření k omezení činnosti ze strany Výkonné rady Junáka – českého skauta došlo k 1. 7. 2020.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost