Zimní a jarní online činnost v době COVIDové

Naše běžná činnosti po podzimním zákazu setkávání se bohužel nedočkala dlouhého trvání. Pouhé 2 týdny v prosinci a už jsme zase odkázáni jen na online prostor.

Družiny Medvíďat a Rosomáků se mohly v prosinci sejít 17. prosince na vánoční schůzce, družiny Pand už také štěstí neměly a s ohledem na velmi rychlý zákaz činnosti se jejich Vánoce konaly v neděli 20. prosince již jen online. Také Betlémské světlo bylo předáno na Svaté Hoře jen za velmi malé účasti, bez možnosti pozvat veřejnost.

Opatření zakazující shromažďování a volný pohyb přes Vánoce a Silvestr vydržela, včetně zákazu večerního vycházení. Leden jsme tedy zahájili pouze online. Pravidelné schůzky se konaly pro Pandy každé úterý od 17:30 do 19 hod., pro Medvíďata a Rosomáky každý čtvrtek od 17 do 18 hod. Pandy podnikly v pátek 30. dubna také online výpravu.

Běžnou činnost jsme po dlouhé odmlce mohli zahájit na družinových výpravách, které se uskutečnily 15. května pro Pandy a 23. května pro Medvíďata a Rosomáky. První prezenční schůzky u klubovny (byť s podmínkou roušek/respirátorů) proběhly 27. května pro Medvíďata a Rosomáky, pro Pandy poté 1. června 2021.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost