Pátek 13.7.2018

Náš poslední celý den na táboře jsme klasicky zahájili rozcvičkou, po které nás na snídani čekal ovocný čaj a cornflakes, které nám připravili Pružiny.

Ihned po nástupu nás čekalo bodování ručníků. Potom služba (Pružiny) douklidila v kuchyni. Klíče se vrhly na přípravu ohniště a Vruty s Maticemi šli do lesa na dříví.

Dopoledne jsme už balili první věci a douklízeli tábor. Roveři nás vzali na chvíli hrát vybíjenou na louku.

Jako odpočinek nás čekalo (asi) poslední koupání. Na oběd nám vedoucí připravili hovězí polévku a těstoviny se špenátem. Po odpoledním klidu nás čekala poslední Akce X.

Večer nás po slavnostní žranici čekalo vyhodnocení celého tábora a byly rozdány diplomy a ceny. Na samotný závěr byl odpálen ohňostroj.

Zapsala Křeček z družiny Matice

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost