Středa 3. 7. 2019

Ráno jsme vstali do krásného dne. I v takto krásný den jsme se museli rozcvičit.

Po rozcvičce jsme si vyčistili zuby, aby nebyly zkažené. Potom jsme si dali snídani a pak byl ranní nástup, po kterém bylo bodování uklizených i neuklizených stanů. Po bodování jsme hráli hru jménem Kočka, ve které jsme sbírali suroviny a z těch potom vařili. Poté byla svačina, po které jsme hráli hru jménem Rezonant, ve které jsme kvůli naší snaze uspěli a Rezonanta polapili (měl smůlu). Odpoledne jsme hráli Cestu do Sidfi. Potom byla výborná večeře od Golema. Potom jsme si představovali hry, které jsme vymysleli (byly zábavné). Potom jsme si vyčistili zuby a šli spát.

Zapsal tým Zeta

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost