Tábor na ostrově slimáků

Další z letních táborů Dvojky Příbram utekl jako voda. V letošním roce se z nás stali trosečníci, kteří prozkoumávali a osidlovali pustý ostrov, který, jak se záhy ukázalo, nebyl tak docela neobydlený. Ze všech sil se snažili a nakonec byly zachráněny družiny Chelonia, Raja, Thunnus a Larus.

Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do příprav a realizace letošního tábora. Stejně tak všem, kteří nám neváhali pomoci, když to bylo potřeba.

Více o letošním táboře se můžete dozvědět v kronice.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost