Tábor na ostrově slimáků 13.-27.7.2014

Další z letních táborů Dvojky Příbram utekl jako voda. V letošním roce se z nás stali trosečníci, kteří prozkoumávali a osidlovali pustý ostrov, který, jak se záhy ukázalo, nebyl tak docela neobydlený. Ze všech sil se snažili a nakonec byly zachráněny družiny Chelonia, Raja, Thunnus a Larus.

Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do příprav a realizace letošního tábora. Stejně tak všem, kteří nám neváhali pomoci, když to bylo potřeba.

Více o letošním táboře se můžete dozvědět v kronice.

Na tomto ostrově ztroskotaly hned 4 družiny. Jelikož každá z nich chce být tou nejlepší, rozhořelo se klání, jehož úkolem bylo to zjistit. Utkali jsme se tak v boji sestávajícím ve strážení a kradení modrých pásů.

Spánek nám byl osvěžujícím, avšak co po něm následovalo, nás příliš nelákalo, čekalo nás balení. Avšak když jsme tento nelehký úkol zvládli, čekala nás dobrá snídaně, puding se šlehačkou a chléb se sýrem.

Jako každého rána i v poslední den tábora jsme byli probuzeni námořnickou hudbou. Je čas se zabalit a po snídani se přesunout na převozové místo, odkud jsme odváženi na Dobříš, místo odjezdu autobusu. Následuje loučení.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost